slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Phù điêu 07

Phù điêu

Mã số: PD-07

Tên gọi: Phù điêu 07 

Qui cách (mm): 500x500x50