slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đá bìa bazan

Đá ốp tường

Mã số: DA-09

Tên gọi: Đá bìa bazan 

Qui cách (mm): 3 Sizes