slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đá chẻ vàng

Đá ốp tường

Mã số: DO-1131

Tên gọi: Đá chẻ vàng 

Qui cách (mm): Ngẫu nhiên