slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đá ghép vàng 1050

Đá ốp tường

Mã số: DA-01

Tên gọi: Đá ghép vàng 1050 

Qui cách (mm): 100x500x30