slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đá phiến xanh đen

Đá ốp tường

Mã số: SO-08

Tên gọi: Đá phiến xanh đen 

Qui cách (mm): D30-150