slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đèn đá sa thạch 22

Đèn đá

Mã số: DD-22

Tên gọi: Đèn đá sa thạch 22 

Qui cách (mm): D350 x H550