slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đèn Granite xanh lục giác

Đèn đá

Mã số: DD-04

Tên gọi: Đèn Granite xanh lục giác 

Qui cách (mm): H500x350x350