slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đèn đá sa thạch hai nhánh

Đèn đá

Mã số: DD-15

Tên gọi: Đèn đá sa thạch hai nhánh 

Qui cách (mm): H1100