slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Chậu rủa 26

Chậu rửa - Lavabo

Mã số: CHD-26

Tên gọi: Chậu rủa 26 

Qui cách (mm):