slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Chậu rửa Bazan 25

Chậu rửa - Lavabo

Mã số: CHD-37

Tên gọi: Chậu rửa Bazan 25 

Qui cách (mm): D450 x H150