slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Chậu rửa đá Bazan 21

Chậu rửa - Lavabo

Mã số: CHD-21

Tên gọi: Chậu rửa đá Bazan 21 

Qui cách (mm): D450xH150