slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bông gió 50

Bông trần

Mã số: BT-50

Tên gọi: Bông gió 50 

Qui cách (mm): D1600