slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bông  trần 30

Bông trần

Mã số: BT 30

Tên gọi: Bông trần 30 

Qui cách (mm): D580 / 380 mm