slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bông trần 38

Bông trần

Mã số: BT 38

Tên gọi: Bông trần 38 

Qui cách (mm): D380 / 580 mm