slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bông trần 14

Bông trần

Mã số: BT-14

Tên gọi: Bông trần 14 

Qui cách (mm): D700