slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bông trần 100

Bông trần

Mã số: BT 100

Tên gọi: Bông trần 100 

Qui cách (mm): D 300 mm