slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đàn tường 104

Đẻn tường

Mã số: DTT-104

Tên gọi: Đàn tường 104 

Qui cách (mm): 110x280x130 mm