slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đèn tường 133

Đẻn tường

Mã số: DTT-133

Tên gọi: Đèn tường 133 

Qui cách (mm): 170x270x110 mm