slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đèn tường 106

Đẻn tường

Mã số: DTT-106

Tên gọi: Đèn tường 106 

Qui cách (mm): 190x290x150 mm