slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đèn tường 107

Đẻn tường

Mã số: DTT-107

Tên gọi: Đèn tường 107 

Qui cách (mm): 170x300x130 mm