slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đèn tường 109

Đẻn tường

Mã số: DTT-109

Tên gọi: Đèn tường 109 

Qui cách (mm): 170x270x130 mm