slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gach lát nền 32

Gạch lát nền

Mã số: GLN-32

Tên gọi: Gach lát nền 32 

Qui cách (mm): 115x230x40