slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gốm lát nền 25

Gạch lát nền

Mã số: GLN-25

Tên gọi: Gốm lát nền 25 

Qui cách (mm): 95x95x30