slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gốm lát nền 26

Gạch lát nền

Mã số: GLN-26

Tên gọi: Gốm lát nền 26 

Qui cách (mm): 300x300x15