slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gốm lát nền 24

Gạch lát nền

Mã số: GLN-24

Tên gọi: Gốm lát nền 24 

Qui cách (mm): 95x95x30