slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gach lát nền 33

Gạch lát nền

Mã số: GLN-33

Tên gọi: Gach lát nền 33 

Qui cách (mm): 130x260x45