slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gốm lát nền 06

Gạch lát nền

Mã số: GLN-06

Tên gọi: Gốm lát nền 06 

Qui cách (mm): 300x300x15