slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Lục bình 10

Lục bình bê tông

Mã số: LBB-10

Tên gọi: Lục bình 10 

Qui cách (mm): 120x120x400