slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Lục bình B 03

Lục bình bê tông

Mã số: LBB-03

Tên gọi: Lục bình B 03 

Qui cách (mm): D200xH515, D250xH515