slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Lục bình LBB 04

Lục bình bê tông

Mã số: LBB-04

Tên gọi: Lục bình LBB 04 

Qui cách (mm): 180x180x640 mm