slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Lục bình LBB 05

Lục bình bê tông

Mã số: LBB-05

Tên gọi: Lục bình LBB 05 

Qui cách (mm): 160x160x600 mm