slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

lục bình bê tông 11

Lục bình bê tông

Mã số: LBB-11

Tên gọi: lục bình bê tông 11 

Qui cách (mm): 140x140x700