slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Lục bình B 09

Lục bình bê tông

Mã số: LBB-09

Tên gọi: Lục bình B 09 

Qui cách (mm): 180x180x640