slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Lục bình B 04

Lục bình bê tông

Mã số: LBB-04

Tên gọi: Lục bình B 04 

Qui cách (mm): 180x180x640