slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Lục bình 13

Lục bình bê tông

Mã số: LB-13

Tên gọi: Lục bình 13 

Qui cách (mm): 130x130x480 mm