slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Lục bình 13B

Lục bình bê tông

Mã số: LB-13B

Tên gọi: Lục bình 13B 

Qui cách (mm): 65x130x480 mm